บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด ได้รับตรา Thailand Trust Mark

บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด ได้รับตรา Thailand Trust Mark (TTM)

ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย จากกรมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ttm-1

ttm-2