เปิดโครงการไคเซ็น

บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล เปิดโครงการไคเซ็น

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
TTMkaizen1TTMkaizen2