ชื่อของคุณ *

อีเมล์ของคุณ *

เบอร์โทรศัพท์

หัวข้อ *

ข้อความของคุณ *

บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด

100 หมู่ 2 ถ.พานทอง ต.บ้านเก่า

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ประเทศไทย

โทรศัพท์: 038-454401-3

โทรสาร: 038-454404

เว็บไซต์: www.ttmindustrial.co.th

Facebook: www.facebook.com/TTMIndustrial

 

เบอร์ติดต่อภายใน

ฝ่ายบุคคลและธุรการ

- ext.101

ฝ่ายจัดซื้อ

- ext.105

ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

- ext.108, 109

- มือถือ  089-245-9748

           089-145-7786

          

ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ

- ext.113

E-mail

ฝ่ายบุคคลและธุรการ
- hr@ttmindustrial.co.th

ฝ่ายจัดซื้อ
- purchase@ttmindustrial.co.th

ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
- sales14@ttmindustrial.co.th

ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
- sales89@ttmindustrial.co.th